نویسنده = شریف زاده، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی مولفه های مورد نیازپارکینگ های هوشمند در محیط های شهری (مطالعه موردی شهر مرودشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

معصومه شریف زاده؛ امین کشاورزی؛ رسول فریدونی