نویسنده = قربانی زاده، وجه الله
تعداد مقالات: 1
1. مدل متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور و تحلیل یکپارچه وضعیت فعلی (مورد مطالعه : مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

غلامرضا کاظمیان؛ احسان براری؛ فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده