نویسنده = اسکندری، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توسعه بازاریابی گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

حمید اسکندری؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر