نویسنده = درسخوان، رسول
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری-کارکردی مورفولوژی شهری تحت تاثیر رانت حاصل از اقتصاد نفتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

محمدحسین جعفری پابندی؛ رسول درسخوان؛ میرسعید موسوی