نویسنده = مهدنژاد، حافظ
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی فقر شهری از لحاظ شاخص‌های کالبدی(مورد مطالعه: کلان شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1399

حافظ مهدنژاد؛ علیرضا غلامی