نویسنده = gholamreza jafarinia
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اجتماعی– فرهنگی موثر بر فرایند توسعه پایدار در شهرهای صنعتی مورد : شهر عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

مریم معصومی جهتلو؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسلارزاده


2. بررسی ارتباط بین پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز و کیفیت زندگی شهروندان در حوزه پارس جنوبی

دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 107-122

سید محمد احمدپور؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالارزاده