نویسنده = کاظمی قراجه، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت زندگی شهری در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق داده های سنجش از دور و تحلیل های مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1399

محمد کاظمی قراجه؛ خلیل ولیزاده کامران