نویسنده = عباسی کشکولی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان اثرگزاری شاخصهای اقتصادی در تحقق پذیری توسعه پایدار صنعت گردشگری (مطالعه موردی:شهرفیروزآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

محمدعلی عباسی کشکولی؛ جلیل توتون چی؛ عباس علوی راد؛ محمد علی دهقان تفتی