نویسنده = حبیب، فرح
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای تاثیر گذار منظر بر هویت شهرک نفت خیز امیدیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

سید محمدکاظم موسوی نژاد؛ فرح حبیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی