نویسنده = جهانگیر، صبا
تعداد مقالات: 1
1. سطح بندی خیابان ها در فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری ، مورد پژوهی: شهر سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

صبا جهانگیر؛ حمیدرضا صارمی؛ حسین کلانتری خلیل اباد