نویسنده = یاراحمدی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اهمیت – عملکرد شاخص‌های حکمروایی خوب در شهر میراث جهانی یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

محبوبه نوری؛ محمدرضا رضایی؛ منصوره یاراحمدی