نویسنده = رحیمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی محدوده بافت تاریخی شهر جهرم با رویکرد تحلیل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

علی سلطانی؛ محمد رحیمی؛ سید نورالدین امیری