نویسنده = شکوئی، محمد اجزا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی تحقق محله پایدار با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی: محله شهید هاشمی نژاد (پاچنار) مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

آزاده تشکری بهشتی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزا شکوئی