نویسنده = بابایی ندوشن، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص‌های تحقق‌پذیری شهر خلاق (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

سعیده مویدفر؛ محمدرضا بابایی ندوشن؛ محمد زارعی محمودآبادی