نویسنده = مفیدی شمیرانی، سید مجید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ارتقاء هویت منظر معماری در نماهای معاصر

دوره 11، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 197-214

اکرم خدامی پور؛ حسین ذبیحی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی