نویسنده = رمضانپور اسعدیه، خاطره
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری در برابر زلزله (موردی: ناحیه غربی شهر ایذه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

سعید ملکی؛ سیده معصومه رضوی؛ خاطره رمضانپور اسعدیه