نویسنده = کشاورزی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بازآفرینی فرهنگی اجتماعی در توسعه محله ای (مطالعه موردی: محله دیزج جنوبی شهر بناب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

پرویز کشاورزی؛ بشیر بیگ بابایی؛ کریم حسین زاده دلیر