نویسنده = رهنما، عبدالمطلب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی شهر اردکان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

عبدالمطلب رهنما؛ احمد خادم الحسینی