نویسنده = قاسمی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی ژئومارکتینگ مبتنی بر توسعه زیرساخت های گردشگری شهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

وحیدرضا میرابی؛ بهروز قاسمی؛ سید کامران نوربخش؛ محمد ثابت اقلیدی