نویسنده = سرور، هوشنگ
تعداد مقالات: 2
1. سنجش بازار سرپوشیده اردبیل به لحاظ برخورداری از مؤلفه‌های پویایی فضای شهری

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 51-64

هوشنگ سرور؛ امیر کاشانی؛ وحید صلاحی؛ زهرا افضلی


2. نقش عوامل محیطی در امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر ملکان

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 95-114

هوشنگ سرور؛ منصور خیری‌زاده آروق؛ منیژه لاله‌پور