نویسنده = صفایی پور، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر اهواز؛ مطالعه موردی: منطقه یک

دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 89-104

مسعود صفایی پور؛ زهرا سیاحی؛ محمد امین زرگر شوشتری؛ نادیا داری پور