نویسنده = حسین آبادی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی رابطه بین سرزندگی شهری و حس تعلق مکانی در شهر قاین

دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 17-30

احمد اسدی؛ مهدی مودودی؛ سعید حسین آبادی


2. تاثیر تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی بر بهسازی مشارکتی محلات قدیمی، نمونه موردی محله سرده سبزوار

دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 111-128

یعقوب زنگنه؛ سعید حسین آبادی؛ تکتم روشندل؛ رضا نبی پور