نویسنده = مختاری ملک آبادی، رضا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و بازشناسی رفتارهای زیست محیطی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان، سال 1391)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-20

رضا مختاری ملک آبادی؛ عظیمه‌السادات عبداللهی؛ حمیدرضا صادقی


3. تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مدل‌های کمی برنامه‌ریزی منطقه‌ای

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 93-112

رضا مختاری ملک آبادی؛ محمـد اجـزاء شـکوهی؛ یاســـــر قاســـــمی