نویسنده = عنابستانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی افراد از عملکرد آموزشگاه‌های رانندگی در کلانشهر شیراز

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 89-104

علی اکبر عنابستانی؛ مصــطفی عباســی؛ مجتبـــی روســـتا


2. فرایند درآمدزایی و نقش آن در مهاجرت روستا- شهری به سبزوار

دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 133-146

علی اکبر عنابستانی؛ زهرا عنابستانی


3. راهبردهای کالبدی کنترل حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 65-84

علی اکبر عنابستانی؛ زهرا عنابستانی