نویسنده = حیدری، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نوع سازماندهی مجتمع های مسکونی بر ایجاد پدیده ی جزیره گرمایی نمونه موردی: مجتمع های مسکونی میان مرتبه ی شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

علی اکبر حیدری؛ ملیحه تقی پور؛ ندا قهرمان ایزدی


2. تحلیل ارتباط میان دو مفهوم هویت مکان و دلبستگی به مکان درفضاهای باز شهری نمونه موردی: باغ ارم شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

علی اکبر حیدری؛ فهیمه جمشیدی