کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 8
4. جستاری در سنجش توسعه یافتگی نواحی شهر شیراز

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 121-138

محمدمنان رئیسی؛ اسماعیل رئیسی


6. تحلیل عدم تعادل فضایی خدمات اقتصادی، اجتماعی شهرستان‌های استان زنجان

دوره 4، شماره13، تابستان 1392، صفحه 19-34

جلال تبریزی؛ اکرم قاسمی؛ سهراب موذن


7. تحلیل درجه توسعه یافتگى شهرستان‌هاى استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل عاملى و تحلیل خوشه‌اى

دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 43-56

علی موحد؛ محمدعلی فیروزی؛ حبیبه روزبه


8. تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل SWOT

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 85-102

علــــی موحــــد؛ ســـالار کهـــزادی