کلیدواژه‌ها = اردبیل
تعداد مقالات: 4
4. سنجش بازار سرپوشیده اردبیل به لحاظ برخورداری از مؤلفه‌های پویایی فضای شهری

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 51-64

هوشنگ سرور؛ امیر کاشانی؛ وحید صلاحی؛ زهرا افضلی