کلیدواژه‌ها = "شاخص‌های زیست‌پذیری"
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تطبیقی شاخص های زیست‌پذیری مناطق شهری اسلامشهر

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 165-178

سیده منور زینی؛ حسین مجتبی زاده