کلیدواژه‌ها = توسعه فیزیکی شهر
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر در سیاست‌گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه

دوره 12، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 55-70

10.30495/jupm.2021.3964

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعیدپور


2. آینده‌نگاری روند توسعه فیزیکی شهرها با رویکرد سناریونویسی (نمونه موردی: شهرماکو)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 85-100

علی خادم نژاد؛ بختیار عزت پناه؛ علی شمس الدینی