کلیدواژه‌ها = آینده‌نگاری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ تقی حیدری


2. آینده‌نگاری روند توسعه فیزیکی شهرها با رویکرد سناریونویسی (نمونه موردی: شهرماکو)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 85-100

علی خادم نژاد؛ بختیار عزت پناه؛ علی شمس الدینی