کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 11
8. ارزیابی کمی و کیفی کاربری‌های شهر سعدآباد

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 67-88

مژگــان انتظــاری؛ علـــی رشـــتیانی


9. برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق 3 و 4 شهر تبریز)

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 105-124

رعنــــا شــــیخ بیگلــــو؛ سیمین دخت نعمت الهی بناب؛ حامــــد شــــیخ بیگلــــو


11. تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی در شهر ایذه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 19-40

اصـــــغر ضـــــرابی؛ ســیامک رشــیدی نیک؛ حمـــداالله قاســـمی راد