کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 12
1. ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر فضاهای عمومی (مورد مطالعه: محله‌های منطقه ده تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25052.3528

مراد دلالت؛ قادر احمدی؛ لقمان مصطفی پور؛ اسماء مظفری نیا


9. ارزیابی کمی و کیفی کاربری‌های شهر سعدآباد

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 67-88

مژگــان انتظــاری؛ علـــی رشـــتیانی


10. برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق 3 و 4 شهر تبریز)

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 105-124

رعنــــا شــــیخ بیگلــــو؛ سیمین دخت نعمت الهی بناب؛ حامــــد شــــیخ بیگلــــو


12. تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی در شهر ایذه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 19-40

اصـــــغر ضـــــرابی؛ ســیامک رشــیدی نیک؛ حمـــداالله قاســـمی راد