کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تعداد مقالات: 10
1. شناسایی محدوده بافت تاریخی شهر جهرم با رویکرد تحلیل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

علی سلطانی؛ محمد رحیمی؛ سید نورالدین امیری


2. تحلیل فضایی فقر شهری از لحاظ شاخص‌های کالبدی(مورد مطالعه: کلان شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1399

حافظ مهدنژاد؛ علیرضا غلامی


3. تحلیل فضایی آسیب پذیری مناطق 22 گانه کلانشهر تهران با تاکید بر رویکرد آمایش دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

هادی جوادزاد اقدم؛ فیروز جمالی؛ رسول قربانی


4. تحلیل فضایی اتفاقات شبکة فاضلاب شهری با استفاده از GIS مطالعة موردی: شهر اردبیل

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 105-118

علیرضا محمدی؛ الهه پیشگر؛ سپیده نوری


5. ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در منطقة سه کلانشهر اصفهان

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 93-104

محمود اکبری؛ محمدرضا رضایی


7. مکانی برای اموات، شناسایی پهنه‌های مستعد احداث آرامستان در شهر شیراز

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 43-62

علی گلی؛ طاهره رحمانی؛ محبوبه علی‌پورفخرآبادی


8. تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری (مطالعه موردی: نواحی 22 گانه شهر سنندج)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 95-114

فرزانه ساسان‌پور؛ سوران مصطفوی صاحب؛ مظهر احمدی


10. تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 61-84

ملیحــــــه ذاکریـــــان؛ میرنجـــــف موســـــوی؛ علــی باقــــری کشکـــولی