کلیدواژه‌ها = بازاریابی مکان مبنا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی ژئومارکتینگ مبتنی بر توسعه زیرساخت های گردشگری شهری تهران

دوره 12، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 1-20

10.30495/jupm.2021.4421

محمد ثابت اقلیدی؛ وحیدرضا میرابی؛ بهروز قاسمی؛ سید کامران نوربخش