کلیدواژه‌ها = رشد هوشمند
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل کالبدی- فضایی شهر خرم‌آباد با استفاده از شاخص‌های رشد هوشمند شهری

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 35-50

مرضیه افضلی؛ یعقوب ابدالی؛ اصغر حیدری


2. تحلیل کالبدی– فضایی نواحی شهری بر اساس شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: شهر بابل)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 19-30

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ عامر نیک پور؛ زهره حسنی


3. تحلیل فضایی- کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص‌های رشد هوشمند

دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 15-32

سجاد فردوسی؛ پری شکری فیروزجاه


4. بررسی پراکنده روی شهر بروجرد و راهکارهای توسعه درونی آن

دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 37-56

حجت شیخی؛ کیانوش ذاکر حقیقی؛ سحر منصوری