کلیدواژه‌ها = ارومیه
تعداد مقالات: 4
1. امکان‌سنجی اجرای طرح تجمیع قطعات زمین در بافت‌های فرسوده‌ی شهر ارومیه

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 131-146

علی مصیب زاده؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ حمید غفاری


3. سنجش ظرفیتهای توسعه میان افزا با استفاده از تحلیل چند متغییره فازی(مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 1-22

حسن محمودزاده- برنامه ریزی شهری؛ عذرا معصومی؛ مهدی هریسچیان


4. تحلیلی بر تاثیر طرح کالبدی بر رفتار در فضاهای شهری (نمونه موردی خیابان امام ارومیه)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 49-68

علیرضا سلیمانی؛ نفیسه مرصوصی؛ مهسا فرامرزی