کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی شهری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیرآینده‌نگاری‌راهبردی بر برنامه‌‌ریزی شهری(مورد مطالعه: شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26739.3716

محبوبه خلفی؛ ناصر براتی؛ روح اله بیات


2. ارائه الگوی تدوین پیوست فرهنگی پروژه‌های عمرانی در کلانشهر اصفهان

دوره 10، شماره 36، بهار 1398، صفحه 47-62

مهدی ستوده فر؛ حمید دوازده امامی؛ اکبر اعتباریان


3. پست مدرنیسم و شهر با تاکید بر الگوها و طرح‌های برنامه‌ریزی شهری

دوره 4، شماره13، تابستان 1392، صفحه 57-76

حسن پارسی‌پور؛ محمدحسن ضیاء‌توانا


4. توسعه شهری مبتنی بر ترکیب کاربری‌ها؛ مروری بر ادبیات دانشگاهی آن در ایران

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 23-48

رســــول فرجــــام؛ محمـــد ســـلیمانی؛ ســـیمین تـــولایی؛ مجتبـــی رفیعیـــان؛ علـــــی موحـــــد


5. تحلیلی بر ساختار فضایی و توسعه افقی شهرهای منطقه سیستان

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 77-92

اکبــــــر کیــــــانی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ مــــریم بیرانونــــدزاده؛ علیرضـــــا بســـــتانی