کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 16
1. تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ تقی حیدری


2. بازآفرینی شهری به منظور ارتقای بافت های فرسوده شهری با بهره گیری از روش تلفیقی و یکپارچه ساختار سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP) (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

زهراالسادات اردستانی؛ امیرحسین ابراهیمی


3. رویکردمشارکت جویانه درساماندهی بافت فرسوده شهری (نمونه ی مورد مطالعه: محله ی نادر کاظمی شیراز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27426.3806

مریم حق پناه؛ باقر کریمی؛ جمال الدین مهدی نژاد درزی


4. واکاوی پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27631.3841

لیلا رضوانی؛ حسن احمدزاده؛ حسن هوشیار


5. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در احیای بافت‌های فرسوده‌ی شهری (نمونه موردی: محله مالکی شهر نورآباد ممسنی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.28386.3925

سیده آیدا حسینی؛ اردلان افلاکی


6. امکان‌سنجی اجرای طرح تجمیع قطعات زمین در بافت‌های فرسوده‌ی شهر ارومیه

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 131-146

علی مصیب زاده؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ حمید غفاری


7. شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه های مدیریت شهری در حوزه بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر ماکو)

دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 137-154

فرشید هاشم زاده قلعه جوق؛ سامان ابی زاده؛ اسماعیل صفرعلیزاده


8. تبیین راهبردهای تاب‌آوری در بافتهای فرسوده شهری(نمونه موردی: بافت فرسوده شهرکرج)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 33-50

مهسا اسدی عزیزآبادی؛ کرامت الله زیاری؛ محسن وطن خواهی


10. ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده شهر مرودشت در برابر زلزله با استفاده از (AHP) و (GIS)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 75-92

مجتبی زارع؛ محمدرضا رضایی؛ عنایت‌اله رحیمی


14. بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده محله پیرسرای کلانشهر رشت با رویکرد مشارکت مردمی

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 79-94

نـــــــــادر زالـــــــــی؛ حســــــــن دارابــــــــی؛ عســگر میرزایــی دورود خــانی


15. بررسی مداخله در ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی (نمونه موردی: محله زینبیه زنجان)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 71-90

اســـماعیل دویـــران؛ ابوالفضـــل مشـــکینی؛ غلامرضـــا کاظمیـــان؛ زینــب علــی آبــادی