کلیدواژه‌ها = گردشگری مذهبی
تعداد مقالات: 4
4. پهنه‌بندی مناطق مستعد ایجاد خدمات اقامتی در کلانشهر مشهد (با استفاده از مدل AHP)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 73-96

مهــــــدی ســــــقایی؛ علیرضا خواجه شـاهکوهی؛ زهره جوانبخـت قهفرخـی