کلیدواژه‌ها = احساس امنیت
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح مدیریت محله بر زندگی شهروندان شهر تهران

دوره 12، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 137-150

10.30495/jupm.2021.4359

سارا منیری فر؛ رضا اسماعیلی؛ منصور حقیقتیان؛ حسین ایمانی جاجرمی


2. بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعه موردی کلانشهر شیراز)

دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 39-56

صدیقه لطفی؛ رحیم بردی آنامرادنژاد؛ محمد ساسانی‌پور