کلیدواژه‌ها = عدالت فضایی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل فضایی شاخص‌های کالبدی مسکن شهری با تأکید بر نابرابری درون منطقه‌ای (مطالعه موردی: 22 منطقه کلان‌شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

وحید بوستان احمدی؛ نفیسه مرصوصی؛ Esmaeil Aliakbari؛ افشین سفاهن


2. رتبه‌بندی کیفی و تحلیل فضاهای پیاده شهری با رویکرد عدالت فضایی (مورد مطالعه: پنج مسیر پرتردد شهر همدان)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 113-130

احسان پایاب؛ سید محمد رضا خطیبی؛ حسین سلطانزاده؛ مریم معینی فر


3. تحلیلی بر عدالت فضایی و تأثیر آن بر بوم‌شناسی سیاسی شهرها نمونه موردی: کلانشهر تهران

دوره 10، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 89-100

ایوب منوچهری میاندوآب؛ حسن آهار؛ ارزو انوری


4. تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری (مطالعه موردی: نواحی 22 گانه شهر سنندج)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 95-114

فرزانه ساسان‌پور؛ سوران مصطفوی صاحب؛ مظهر احمدی


5. تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 61-84

ملیحــــــه ذاکریـــــان؛ میرنجـــــف موســـــوی؛ علــی باقــــری کشکـــولی