کلیدواژه‌ها = بوشهر
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و تببین عوامل مؤثر بر الگوی مسکن در شهرهای ساحلی (نمونه موردی: شهر بوشهر)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 115-130

رضا مستوفی الممالکی؛ محمدحسین سرائی؛ یونس شاکری


3. سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیست‌پذیری شهرها (مطالعه موردی: شهر بوشهر)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 1-18

علی باستین؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد


4. نقش مدیریت شهری در تو سعه پایدارگردشگری ساحلی از دیدگاه جامعه میزبان (مطالعه موردی شهر بوشهر )

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 1-16

ژیلا سجادی؛ محمد تقی رضویان؛ جهانگیر حیدری؛ حسین جمالی