کلیدواژه‌ها = نوشهرگرایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی الگوی تحقق محله پایدار با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی: محله شهید هاشمی نژاد (پاچنار) مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

آزاده تشکری بهشتی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزا شکوئی


3. توسعه شهری مبتنی بر ترکیب کاربری‌ها؛ مروری بر ادبیات دانشگاهی آن در ایران

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 23-48

رســــول فرجــــام؛ محمـــد ســـلیمانی؛ ســـیمین تـــولایی؛ مجتبـــی رفیعیـــان؛ علـــــی موحـــــد