کلیدواژه‌ها = فضای شهری
تعداد مقالات: 10
1. بررسی و تحلیل نحوۀ انتقال معنا و اولویت‌بندی انواع کاربری‌ها در فضای شهری با توجه به پارامترهای برنامه‌ریزی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

مرجان محسن زاده؛ محمد علی‌آبادی؛ جاوید قنبری؛ سید محمدحسین ذاکری


2. تبیین مولفه های کالبدی ریخت شناسانه در فضای شهری (نمونه مطالعاتی :محله قیطریه شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.21392.3050

نیکو اقوامی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


3. سنجش و ارزیابی وضعیت مؤلفه های سرزندگی شهری از منظر شهروندان (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 153-164

رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفر علی زاده


6. پاتوق، فضای جمعی شهری و معماری و محل تعاملات اجتماعی و فرهنگی (نمونه موردی شهر برازجان)

دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 225-248

احمد ترکمان؛ مجتبی قائد؛ سوگل شمتوب


7. سنجش بازار سرپوشیده اردبیل به لحاظ برخورداری از مؤلفه‌های پویایی فضای شهری

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 51-64

هوشنگ سرور؛ امیر کاشانی؛ وحید صلاحی؛ زهرا افضلی


10. امکان سنجی تبدیل خیابان بدون خودرو در شهر شیراز

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 87-100

رویا اطمینانی؛ طیبه سقاپور؛ علی سلطانی