کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی الگوی سیاست‌گذاری مسکن بی خانمان ها(ساکنان مسکن نامناسب) در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4627

ابوالفضل مشکینی؛ الهه شاکری منصور؛ سید علی علوی


2. الگوی سکونت‌گزینی جمعیت مهاجر با رویکرد اکولوژی اجتماعی در شهر رشت

دوره 12، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 117-136

10.30495/jupm.2021.24039.3423

نصراله مولائی هشجین؛ راما قلمبر دزفولی


3. تحلیلی بر برنامه‌ریزی فضایی و الگوی توسعه شهرنشینی در ایران

دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 93-112

رحیم بردی آنامرادنژاد


4. ارزیابی ویژگی‌های کمی وکیفی مسکن در ایران طی سال‌های 1390-1345

دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 35-50

رحیم بردی آنامرادنژاد


5. شناسایی مناطق محروم ایران با استفاده از رتبه بندی ترکیبی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 53-70

رعنــا شــیخ بیگلــو