کلیدواژه‌ها = شهر ارومیه
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر در سیاست‌گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه

دوره 12، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 55-70

10.30495/jupm.2021.3964

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعیدپور


2. سنجش و ارزیابی وضعیت مؤلفه های سرزندگی شهری از منظر شهروندان (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 153-164

رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفر علی زاده


3. تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 17-32

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ مهدی حسین پور؛ اکبر حمیدی


4. بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رشد شهرهای بزرگ (مورد مطالعه: شهر ارومیه)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 53-74

شهریور روستایی؛ اسماعیل علی‌اکبری؛ رباب حسین‌زاده