دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 1-340 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر زیست پذیری محلات شهری مورد: شهر مراغه

صفحه 1-18

میرنجف موسوی؛ علی رضا زارع؛ ایوب منوچهری؛ حسن آهار


4. تبیین جامعه شناختی پایداری اجتماعی در محلات تبریز

صفحه 63-82

ندا راکعی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش


14. تحقق مفهوم قرآنی و روایی حقوق در شهرسازی و طراحی مسکن

صفحه 267-298

حامد حیاتی؛ علی رضا زارع؛ احمد امین پور؛ رامین مدنی