دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 1-150 
6. تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در کلان‌شهر تبریز با رویکرد مدیریت بحران

صفحه 69-82

محمود محمدیان؛ سید علی حسینی؛ منیره حاجی آقائی کامرانی


مقاله برگرفته از پایان نامه

9. سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری بافت‌های فرسوده شهری در برابر مخاطرات محیطی ( نمونه موردی : بافت فرسوده کلان شهر کرج )

صفحه 111-122

مهسا اسدی عزیزآبادی؛ کرامت الله زیاری؛ محسن وطن خواهی