دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1390 
1. مکان‌یابی شعب جدید بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‎ای فازی(Fuzzy ANP)

صفحه 1-20

غــــدیر عشــــورنژاد؛ حسنعلی فرجی سـبکبار؛ ســیدکاظم علــوی پنــاه؛ محمدحســـن نـــامی


3. پایش و ارزشگذاری اراضی شهری به منظور ایجاد پارک‌ها و فضاهای سبز در شهر یاسوج

صفحه 39-53

محمدرضا رضایی؛ علی شکور؛ علی شمس‌الدینی؛ غلامرضا باقری؛ فرزاد یدیساری


5. بررسی مداخله در ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی (نمونه موردی: محله زینبیه زنجان)

صفحه 71-90

اســـماعیل دویـــران؛ ابوالفضـــل مشـــکینی؛ غلامرضـــا کاظمیـــان؛ زینــب علــی آبــادی


6. ریز پهنه‌بندی خطر سیلاب در محدوده شهر نیشابور در راستای توسعه شهری

صفحه 91-110

ابوالقاسم امیراحمدی؛ صغری کرامتی؛ طیبه احمدی