اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2989
تعداد پذیرش 419

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مقالات 545
تعداد مشاهده مقاله 1059539
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 724487
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 39 روز
درصد پذیرش 14 %