اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3078
تعداد پذیرش 435

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مقالات 545
تعداد مشاهده مقاله 1104263
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 752752
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 39 روز
درصد پذیرش 14 %