مجله علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری شرایط و قواعد مراکز زیر را در فرایند مدیریت، داوری و انتشار مقالات علمی پذیرفته و اجرا نموده است.


 

 مجله «پژوهش و برنامه ریزی شهری» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «شهر و برنامه ریزی شهری» با کسب رتبه علمی– پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 1390/08/25 مطابق نامه شماره 179856 مورخ 1390/09/12 به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت منتشر می شود.


 نکات مهم

1- از نویسندگان محترم خواهشمند است طبق فرمت جدید مجله مندرج در راهنمای نویسندگان مقاله های خود را ارسال نمایند. بدیهی است مجله از پذیرش و بررسی مقالاتی که خارج از چارچوب تدوین شده ارسال گردد، معذور است. همچنین به همراه فایل نهایی مقاله فرم تعارض منافع و تعهد به سردبیری را نیز ارسال بفرمایید.

2-نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد و دانلود مقاله برای تمام خوانندگان رایگان می باشد.

3- سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت های علمی پیگیری می شود. حق کپی رایت از طریق   CC BY Attribution مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.

4- شایان ذکر است هیچ مقاله ای خارج از روند بررسی، داوری و تایید نهایی مقاله در سایت مجله توسط سردبیر و هیات تحریریه محترم نشریه قابلیت طرح و چاپ در مجله را ندارد.

5- ارسال و چاپ مقاله در این نشریه مطابق با بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشمول پرداخت بخشی از  هزینه داوری و انتشار می باشد.

براساس گزارش ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال 1398 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری حائز رتبه «ب» شده است. لینک پرتال نشریات


 بدین وسیله کسب ضریب تأثیر 0.763 (رتبه 41 بین 3500 نشریات سطح کلان، رتبه 10 بین 641 نشریات سطح میانی علوم اجتماعی و رتبه 3 بین 84 نشریه سطح خرد جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه) توسط «فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری» را در آخرین جلسه شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1396 خدمت کلیه نویسندگان، داوران، هیات تحریریه و مدیریت محترم مجله تبریک می گوییم.

شماره جاری: دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 1-230 

7. عوامل مؤثر در الگوی مدیریت راهبردی شهرهای مذهبی مورد: شهر مقدس قم

صفحه 95-110

غلامرضا کاظمیان؛ میر علی سید نقوی؛ داود حسین پور؛ سید علی بیگدلی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2228-5229
شاپا الکترونیکی
2476-3845