مجله «پژوهش و برنامه ریزی شهری» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «شهر و برنامه ریزی شهری» با کسب رتبه علمی– پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 1390/08/25 مطابق نامه شماره 179856 مورخ 1390/09/12 به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت منتشر می شود.


این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید

دسترسی به مقالات منتشر شده در این فصلنامه برای  همه خوانندگان آزاد می باشد.

کلیه مقالاتی که وارد مرحله معرفی داور می شوند توسط سامانه همیاب (مشابهت یاب مقالات) بررسی شده و گزارش ان در اختیار داوران قرار می گیرد

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 46، پاییز 1400 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل اهمیت – عملکرد شاخص‌های حکمروایی خوب در شهر میراث جهانی یزد

10.30495/jupm.2021.4128

محبوبه نوری؛ محمدرضا رضایی؛ منصوره یاراحمدی


مقاله پژوهشی

8. ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص‌های تحقق‌پذیری شهر خلاق (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر یزد)

10.30495/jupm.2021.4060

سعیده مویدفر؛ محمدرضا بابایی ندوشن؛ محمد زارعی محمودآبادی


مقاله برگرفته از پایان نامه

13. بررسی عوامل مؤثر برمهاجرت معکوس از شهر به روستا( نمونه موردی : شهرستان سرپل ذهاب)

10.30495/jupm.2021.29009.3993

معارف الفتی؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها