مجله «پژوهش و برنامه ریزی شهری» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «شهر و برنامه ریزی شهری» با کسب رتبه علمی– پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 1390/08/25 مطابق نامه شماره 179856 مورخ 1390/09/12 به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت منتشر می شود.


این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 1-236 

مقاله برگرفته از پایان نامه

6. آینده‌نگاری روند توسعه فیزیکی شهرها با رویکرد سناریونویسی (نمونه موردی: شهرماکو)

صفحه 85-100

علی خادم نژاد؛ بختیار عزت پناه؛ علی شمس الدینی


مقاله برگرفته از پایان نامه

8. شناسایی و تببین عوامل مؤثر بر الگوی مسکن در شهرهای ساحلی (نمونه موردی: شهر بوشهر)

صفحه 115-130

رضا مستوفی الممالکی؛ محمدحسین سرائی؛ یونس شاکری


مقاله پژوهشی

9. امکان‌سنجی اجرای طرح تجمیع قطعات زمین در بافت‌های فرسوده‌ی شهر ارومیه

صفحه 131-146

علی مصیب زاده؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ حمید غفاری


مقاله برگرفته از پایان نامه

11. مطالعه‌ی تطبیقی شاخص های زیست‌پذیری مناطق شهری اسلامشهر

صفحه 165-178

سیده منور زینی؛ حسین مجتبی زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2228-5229
شاپا الکترونیکی
2476-3845